Ēku tehniskā apsekošana

Piedāvājam ēku un būvniecības stadijā esošu objektu balstošo struktūru apsekošanu. Tehnisko apsekošanu veic mūsu augstu kvalificētie speciālisti izmantojot jaunākos instrumentus.

Tehniskā apsekošana ietver sekojošas procedūras:

  • būves kvalitātes kontrole;
  • no ēkas iegūtu materiālu paraugu testēšana;
  • balstošo struktūru analizēšana nosakot to kopējo stāvokli;
  • konstrukcijas nolietojuma noteikšana;
  • pamatu apsekošana un bojājumu fiksēšana.

Ieguvumi:

  • samazina iespējamās nākotnes remonta izmaksas;
  • palīdz plānot nākamos remontus;
  • ēkas patiesā stāvokļa un vērtības noteikšana.

Šāda veida apsekošana tiek veikta lai laicīgi noteiktu bojājumus un tos labotu pirms ēka novesta līdz stāvoklim, kad remontēt to vairs nav finansiāli izdevīgi. Veicot apsekošanu iespējams noteikt ēkas bojājumu iemeslus un veikt darbības lai nākotnē šādi bojājumi neatkārtotos.