Inženiertīklu projektēšana

Inženiertīklu projektēšana ir nepieciešama jebkura objekta infrastruktūras izstrādei vai modernizācijai. Projektēšanas posmā tiek noteikti objekta enerģijas patērēšanas parametri, tiek izstrādāti aprīkojuma un komunikāciju izvietojuma plāni, tiek veikti nepieciešamie inženiertehniskie aprēķini.

Projekts ir prototips, vēl nerealizēts objekta nākotnes stāvokļa modelis. Tiek izstrādāts saskaņā ar valsts normām, noteikumiem un standartiem. Dotajā etapā tiek pieņemti galvenie apjoma plānošanas, konstruktīvie, inženieru un tehnoloģiskie risinājumi. Tiek apliecināti ar atbilstošu atbildīgās personas par projektu parakstu (t.i., projekta galvenā inženiera, projekta galvenā arhitekta, projekta vadītāja). Satur speciālas projekta dokumentācijas apakšnodaļas, atbilstoši projektēšanas uzdevumam.

Projektu birojs Project Plus ir drošs partneris projektēšanas sfērā. Mūsu uzņēmuma strādā labākie speciālisti ar lielu darbu pieredzi. Mēs garantējam kvalitatīvu un savlaicīgu darbu izpildi.

Mūsu projekta nodaļas virzieni:

Elektroietaišu projektēšana līdz 20kV:

  • apgaismes un spēka instalācijas līdz 1kV projektēšana;
  • līdz 20 kV sprieguma projektēšana (tai skaitā transformatoru apakšstacijas, sadales punktus, elektropārvades līniju projektēšanu.);
  • gaisvadu elektropārvades līnijas līdz 20kV projektēšana;
  • kabeļu elektropārvades līnijas līdz 20kV projektēšana;
  • ielu un fasādes apgaismojuma projektēšana;
  • zibensaizsardzības un zemējuma projektēšana.

Vājstrāvu sistēmu projektēšana:

Individuālā projektēšana

Kompānija Project Plus apvieno arhitektu, inženieru, dizaineru un celtnieku radošos spēkus projekta dokumentācijas kompleksai izstrādei un saskaņošanai ar turpmāko objektu celtniecību. Tas viss dod iespēju ātri un kvalitatīvi, bez liekiem papīriem un starpniekiem atrisināt projektēšanas un celtniecības uzdevumus līdz pat galējai objekta pieņemšanai.
Inženiersistēmas, ko projektējuši mūsu speciālisti, pilnībā atbilst visām normām (sanitārām, ugunsdrošības, ekoloģiskām utt.), kas pieņemtas LR, kas garantē dzīvošanas drošību un komfortu.
Mūsdienīgāko zinātniski tehnisko zināšanu un celtniecības materiālu izmantošana projektos ļauj mums apmierināt jebkuras pasūtītāja vēlmes.

Kā pasūtīt projektēšanu?

Cilvēks, kas vēlas nodrošināt savu māju ar kvalitatīvām inženiersistēmām un iekārtām, var vērsties mūsu kompānijā. Šim mērķim nepieciešams sagatavot rakstisku vai mutisku pieteikumu un saņemt iepriekšēju projektētāja konsultāciju.
Sazinieties ar mums un mēs atrisināsim visus Jūsu jautājumus.

Saņemtie sākuma dati tiek apstrādāti un uz to pamata tiek pieņemti iepriekšējie lēmumi. Uz pieņemto iepriekšējo lēmumu pamata tiek formēts orientējošs komercpiedāvājums.

Gadījumā, ja rodas nepieciešamība, mūsu speciālists var uzaicināt pasūtītāju uz tikšanos, lai precizētu kaut kādas nianses. Tikšanās var būt gan mūsu kompānijas birojā, gan arī pasūtītāja objektā.
Pēc tikšanās rezultātiem tiek izstrādāts tehniskais uzdevums inženiersistēmu projektēšanas darbu veikšanai, noteikta projekta darbu vērtība un noslēgts līgums.