Ēku monitorings

Monitoringa mērķis ir jaunbūves izbūves laikā veikto darbu ietekmes novērtēšana uz esošajām būvēm/ēkām būvniecības laikā, iespējamo deformāciju savlaicīga atklāšana un paziņošana, lai izbēgtu morālu un fizisku kaitējumu trešajām personām. Monitorings nepieciešams, lai digitāli fiksētu esošo stāvokli, kā arī izvērtēt esošo būvju tehnisko/vizuālo stāvokli ar rekomendācijām pār tālākām rīcībām.

Lai nodrošinātu apkārt esošo ēku nesošo konstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu nepārtrauktu uzraudzību tiks veiktas sekojošas zemāk aprakstītās darbības.

Pirms monitoringa (sagatavošanas stadija):

· Uz fasāžu ārsienas virsmām esošo raksturīgāko plaisu fotofiksācija;

· Uz ārsienu ārējās virsmas esošajām raksturīgākajām plaisām nonija kontrolmarku uzstādīšanu. Kontrolmarku (NONIJU) apskates dati tiek fiksēti darbu žurnālā un tiek apstrādāti un salīdzināti ar “0” ciklu un iepriekš veikto ciklu, lai noteiktu plaisu atvērumu dinamiku;

· Deformācijas novērošanai tiek izveidots ģeodēziskais tīkls (iespējams monitorēt 3 plaknēs), kas ļauj noteikt būvju atkāpes horizontālās, vertikālās kā arī ja būve sagāžas.

· Vibrācijas mērīšana gruntī, kā arī uz esošajām būvēm un to nesošajām konstrukcijām, lai noteiktu vibrācijas līmeni un to radīto kaitējumu.

· Trokšņa līmeņa novērtēšana, kas var rasties no autotransporta līdzekļu kustības radītiem trokšņa līmeņiem, kā arī to salīdzināšanu ar Satiksmes radītā trokšņa rādītājiem.